Stjärnmärkt verksamhet för bättre vård: "Det är individen som styr"

På torsdagen firade man med tårta, kaffe och bubbelvatten på Helenedals demensboende. Anledningen till firandet var att man som första verksamhet i Gävleborg blivit stjärnmärkt av Svenska demenscentrum.
– Vi är glada över att ha fått möjligheten att gå denna utbildning och att fler i kommunen kan ta del av den. Det här är något alla borde satsa på, rätt kompetens är en viktig del för en bra kvalité, säger enhetschef Sandra Bengtsson.

Bild: Christina Bodén

Det var idel glada miner bland personalen på Helenedal då de firade att de blivit stjärnmärkta. På bilden syns Aziza Ali Sayed, Maria Bergman, stjärninstruktör Anna-Karin Möller, enhetschef Sandra Bengtsson och stjärninstruktör Susanne Sundberg tillsammans med diplomet.

Sandra Bengtsson inledde samlingen i torsdags med att tacka alla, både personal och stjärninstruktörer för att Helenedal nu är en stjärnmärkt verksamhet inom demens.

– Jag är tacksam att jag har fått vara med på den här resan med er, och att jag har fått tagit del av ert otroliga engagemang och era kunskaper.

Helenedal är ett demensboende med fyra avdelningar och sex kunder bor på varje avdelning.

Bild: Christina Bodén

Det skålades i bubbelvatten för att fira stjärnmärkningen. Här är det Birgitta Elfving, Margareta Lall och Ann-Christine Ingvarsson som höjer glasen.

Här har man haft demensboende och vård- och omsorgsboende sedan 1991.

Det var enhetschefen Sandra Bengtsson som först hörde talas om utbildningsmodellen stjärnmärkt.

Utbildningen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig genom att gå en webbutbildning och göra en hemuppgift. För att få stjärnmärkningen måste 80 procent av personalen ha gått utbildningen. Därutöver ska man arbeta med checklista demens, arbetspolicy och ett utvecklingsområde.

Utbildningen handlar om är hur man kan arbeta mer personcentrerat på sin arbetsplats, och utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Den ger även fördjupning i demenssjukdomar och symptom, men även om bemötande, nutrition och anhörigstöd.

– Man ska inte jobba så uppgiftsfokuserat, utan i stället fokusera på varje individs behov. Det är individen som styr, säger Susanne Sundberg.

Bild: Christina Bodén

Masih Zawar fick förtroende att skära upp tårtan. Karin Uhlen och Samang Suanse står på tur för att få en bit.

För det är ju så att vi kan inte alla tycka om samma saker.

– Man ska se till var och en, säger Anna-Karin Möller.

Sandra Bengtsson nappade direkt på utbildning.

– Jag tyckte det var självklart att vår personal skulle ha den här utbildningen. Vi har jobbat personcentrerat tidigare också, men nu jobbar vi ännu mer med det. Det här är en kvalitetsstämpel på det jobb vi gör.

Susanne Sundberg och Anna-Karin Möller, tillsammans med Sandra Bengtsson och Mary Måchtens, gick en utbildning i Stockholm till ”stjärninstruktörer” för att sedan i sin tur föra kunskapen vidare och utbilda resten av personalen.

– Det har varit jätteroligt, säger Susanne Sundberg.

Och personalen har varit väldigt engagerad.

– Vi har haft många intressanta diskussioner här på Helenedal, och fått jättebra feedback, säger Anna-Karin Möller.

Bild: Christina Bodén

Diplomet som visar att Helenedal är stjärnmärkt inom demensvård.

Att personalen är speciellt utbildad för att bemöta demenssjuka är något som alla vinner på, menar Susanne Sundberg.

– Många gånger går det fortare att göra saker om man gör dem som kunden vill och utifrån dennes behov. Man når ett bättre resultat, och det är en trygghet för våra kunder och deras närstående att veta att personalen är utbildade inom demens säger Sandra Bengtsson.

Stjärnmärkningen omprövas varje år, och Sandra Bengtsson ser fram emot detta första år som stjärnmärkt.

– Och givetvis även arbetet med att behålla stjärnmärkningen.

Christina Bodén

0650-35571christina.boden@mittmedia.se