Stjärnmärkta enheter

Vad innebär Stjärnmärkt?

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden och hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. När 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg och använder de verktyg som introducerats blir arbetsplatsen Stjärnmärkt.

Vilka steg ingår i utbildningsmodellen?

Utbildningsmodellen Stjärnmärkt innehåller fyra steg.

Kriterier för att vara Stjärnmärkt

Minst 80 procent av medarbetarna på enheten ska ha genomgått utbildningsmodellens fyra steg (det gäller inte bara första året utan även påföljande år).

Hur kan din arbetsplats bli Stjärnmärkt?

För att kunna bli Stjärnmärkt behöver arbetsplatsen anlita en utbildad Stjärninstruktör (se Vill du bli stjärninstruktör?). För mer information, e-post: info@stjarnmarkt.se

Vill du bli Stjärninstruktör?

Stjärninstruktör håller i de fyra utbildningsstegen och rapporterar in till Svenskt Demenscentrum när arbetsplatsen uppfyllt villkoren för att bli Stjärnmärkt.

Vad kostar det?

Priset för att delta i Stjärnmärkt är 100 kr per medarbetare/år, exkl moms. Arbetsplatsen betalar för max 80 procent av medarbetarna, det vill säga kostnaden blir densamma om 100 procent deltar. Oavsett deltagarantal kan kostnaden aldrig överstiga 4 000 kr per år.

När får arbetsplatsen sitt diplom?

För att arbetsplatsen ska bli Stjärnmärkt och erhålla sitt diplom krävs att minst 80 % av medarbetarna har genomfört samtliga fyra steg och att de kontinuerligt arbetar med Checklista demens, SveDem (gäller endast särskilt boende) och Nollvision. Enheten ska även arbetar aktivt med ett valfritt utvecklingsområde.

"Tillsammans för en personcentrerad vård och omsorg!"
Vill du bli Stjärninstruktör? Nästa utbildningstillfälle är den 7-8 maj 2019
"Min roll är ju inte att veta bäst utan att hålla i diskussionerna"

I dag finns 15 Stjärnmärkta arbetsplatser i landet. Undersköterskan Maria Lindgren utbildade sig förra året till Stjärninstruktör och håller snart i en ny omgång av utbildningsmodellen.

Tre Stiftelser stjärnmärks för personcentrerad demensvård

Som första äldreboende i Västra Götaland har Vegahusen på Tre Stiftelser tilldelats diplomet Stjärnmärkt för genomförd utbildning inom personcentrerad demensvård. Utbildningen tillhandahålls av Svenskt Demenscentrum, som drivs på uppdrag av Socialstyrelsen och målet är att kunna verka för en demensvård utan tvång och begränsning.

Trevnaden är första stjärnmärkta boendet i Skåne

Äldreboendet Trevnaden har som första särskilda boende i Skåne tagit emot utmärkelsen ”Stjärnmärkt” efter att ha genomgått en omfattande utbildning inom demens. Utmärkelsen firades på Alla hjärtans dag, med diplomutdelning och tårtfest.