Om Stjärnmärkt

Vad innebär Stjärnmärkt?

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden, hemtjänstenheter och dagverksamheter, men även till biståndshandläggare. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. Utbildningen genomförs av en Stjärninstruktör som har utbildats av Svenskt Demenscentrum. För att genomföra Stjärnmärkt utbildningsmodell krävs tid och engagemang. Varje steg innehåller en reflektionsträff à 3 timmar samt hemuppgift.

Arbetsplatsen erhåller då ett diplom med Stjärnmärkts symbol. Det är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Stjärnmärkningen gäller under ett år. För att förnya den ska enhetschefen visa att minst 80 procent av medarbetarna har genomgått de fyra utbildningsstegen och att de arbetar i enlighet med utbildningsmodellen (läs mer under När får arbetsplatsen sitt diplom?). Enhetschef måste alltså se till att tillräckligt många nyanställda utbildar sig enligt Stjärnmärkts modell.

   All information finns även som en pdf  Klicka här

   Så hanterar vi personuppgifter (GDPR) Klicka här

Vilka steg ingår i utbildningsmodellen?

Utbildningsmodellen Stjärnmärkt innehåller fyra steg. De webbutbildningar som ingår är avgiftsfria och tillgängliga via Svenskt Demenscentrums webbplats. Det gäller även Checklista demens. Särskilt utbildade Stjärninstruktörer håller i reflektionsträffarna. Varje träff tar tre timmar.

I steg 1 och 3 kan deltagare från olika verksamheter – hemtjänst, särskilt boende och biståndsenhet – utbildas samtidigt. I steg 2 och 4 utbildas de olika verksamheterna var för sig.

Steg 1

Deltagarna genomför webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus. Sedan följer en reflektionsträff då de bland annat får en arbetsuppgift; ett konkret exempel på hur de kan arbeta mer personcentrerat på sin arbetsplats.

Steg 2

Reflektionsträff då arbetsuppgift redovisas. Fördjupning i demenssjukdomar och symptom. Fallbeskrivningar av bland annat bemötande, nutrition och anhörigstöd. Registrering i Svenska Demensregistrets SÄBO-modul introduceras.

Steg 3

Deltagare genomför webbutbildningen Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Reflektionsträff och arbetsuppgift.

Steg 4

Checklista demens introduceras och börjar användas (Checklista demens är ett arbetsredskap för att lyfta det personcentrerade arbetssättet och finns för både hemtjänst och särskilt boende).

  • Minst 80 procent av medarbetarna på enheten ska ha genomgått utbildningsmodellens fyra steg (det gäller inte bara första året utan även påföljande år). För att enheten ska bli Stjärnmärkt är det obligatoriskt att chefen genomfört samtliga steg.
  • Nollvision: Första stjärnmärkningen kräver att tre valda områden från Nollvisions arbetspolicy har påbörjats (inom tre månader). Efter det ska enheten fortsätta arbeta aktivt med nollvisionen, dvs att förebygga tvång och begränsningar
  • Checklista demens: första stjärnmärkningen kräver att samtliga deltagare medverkat i tre checklistor (inom tre månader). Efter det ska enheten fortsätta arbeta aktivt med Checklista demens.
  • Enheten arbetar aktivt med ett valfritt utvecklingsområde.
  • Enheten registrerar i SveDem (gäller endast särskilda boenden)

Stjärninstruktör håller i de fyra utbildningsstegen och rapporterar in till Svenskt Demenscentrum när arbetsplatsen uppfyllt villkoren för att bli Stjärnmärkt.

För att bli instruktör behöver du ha god kunskap och erfarenheter av att arbeta med personer med demenssjukdom. Det är en fördel, men inget krav, att två instruktörer med olika bakgrund arbetar tillsammans. Ni får gärna vara verksamma inom olika lagområden, till exempel Hälso- och sjukvård och Socialtjänst.

Det här ingår stjärninstruktörens arbete

· Planera och genomföra reflektionsträffar i de fyra utbildningsstegen.

· Registrera närvaro vid reflektionsträffar och att deltagarna genomgått webbutbildningarna.

· Rapportera till Svenskt Demenscentrum när minst 80 procent genomfört samtliga utbildningssteg.

· Årlig uppföljning av arbetsplatsen, att den uppfyller villkoren för att behålla sin stjärnmärkning (se När får arbetsplatsen sitt diplom?)

Utbildning till Stjärninstruktör

Svenskt Demenscentrum arrangerar särskilda utbildningar för er som vill arbeta som Stjärninstruktör.

· Vi går igenom utbildningsmodellen med tillhörande arbetsmaterial. Teori varvas med praktiskt arbete (2 dag).

· Uppföljning då vi bland annat tar upp hur man kan leda ett multikulturellt team med fokus på det svenska språket (en halvdag).

Pris för utbildningsdagarna: 9 000 kr, exkl moms. Priset inkluderar lunch, fika och utbildningsmaterial (pärm, böcker, usbminne etc). Dessutom ingår kontinuerlig handledning.

Utbildningarna till Stjärninstruktör äger rum hos Svenskt Demenscentrum i Stockholm. Vill ni att vi utbildar hos er? Det är möjligt om minst 15 personer deltar. Tillkommer resekostnader och logi för utbildarna.

 

Priset för att delta i Stjärnmärkt är 100 kr per medarbetare/år, exkl moms. Arbetsplatsen betalar för max 80 procent av medarbetarna, det vill säga kostnaden blir densamma om 100 procent deltar. Oavsett deltagarantal kan kostnaden aldrig överstiga 4 000 kr per år.

Pris

För att arbetsplatsen ska bli Stjärnmärkt och erhålla sitt diplom krävs att minst 80 % av medarbetarna har genomfört samtliga fyra steg och att de kontinuerligt arbetar med Checklista demens, SveDem (gäller endast särskilt boende) och Nollvision. Enheten ska även arbetar aktivt med ett valfritt utvecklingsområde.

Stjärnmärkts officiella logga och symbol får användas av arbetsplatsen i extern kommunikation, till exempel på webbsidor och social medier. Logga och symbol ska vara länkad till www.stjärnmärkt.se och får endast användas om arbetsplatsen är Stjärnmärkt.