search expand

Maria Lindgren - undersköterska

"Min roll är ju inte att veta bäst utan att hålla i diskussionerna"

Maria Lindgren arbetar som undersköterska på Ekgårdens korttidsboende för personer med demenssjukdom i Stortorp, Huddinge. 2018 utbildade hon sig till Stjärninstruktör och snart håller hon i utbildningsmodellen Stjärnmärkt på ytterligare ett demensboende.

Varför ville du utbilda dig till Stjärninstruktör?
Egentligen ville jag främst lära mig mer om demenssjukdom efter att ha arbetat här på Ekgården i fyra år. Min chef berättade om utbildningsmodellen Stjärnmärkt och att hon ville att samtliga avdelningar på Ekgården skulle gå den. När hon frågade om det fanns någon som vill utbilda sig till Stjärninstruktör svarade jag och min kollega Britt Wallentin ja direkt. 

Hade du erfarenhet av att hålla i utbildningar tidigare?
Nej, inte alls. Dessutom är jag faktiskt ganska blyg och ovan att prata inför andra. Men det hjälpte nog att vi var två, Britt och jag kunde peppa varandra. Vi har ju sedan planerat och hållit i utbildningsträffarna tillsammans.

Vad tyckte du om utbildningen till Stjärninstruktör?
En jättebra kurs. Vi gick igenom kursmaterialet som vi sedan har utgått ifrån på våra utbildningsträffar. Vi fick också en massa bra tips, hur man kan tänka och göra i olika utbildningssituationer. Sedan fick vi träna att tala inför gruppen, det lär man sig mycket på. 

Så det kändes ganska lugnt när ni drog i gång utbildningsmodellen på Ekgården?
Lugnt? Första minuterna var jag så nervös att pappret skakade, trots att det var mina arbetskamrater jag hade framför mig. Fast det där släppte snart. Många har arbetat betydligt längre med demensvård än vad jag har men Stjärninstruktörens roll är ju inte att veta bäst utan att hålla i diskussionerna och hjälpa till att lyfta fram goda erfarenheter i arbetsgrupperna. Sedan var kursmaterialet vi hade fått till stor hjälp. Det höll en bra nivå, varken för svår eller för lätt, och att visa en powerpointbild då och då funkade jättebra.

Hur fungerade rutinerna kring utbildningsträffarna?
Det flöt på bra. Nästan alla hade redan gjort ABC-utbildningarna som ju är ett krav för att få medverka. Vår chef, AnnKristin Bergström, har också hjälp till mycket och bland annat fixat med schemaläggningar och vikarier så att alla som arbetar på Ekgården har kunnat delta.

Vill du fortsätta att utbilda i Stjärnmärkt?
Ja, det är redan inbokat. Jag och Britt ska hålla i utbildningsträffarna på en avdelning på Västergårdens demensboende här i Huddinge. Det blir lite annorlunda denna gång eftersom deltagarna inte är våra arbetskamrater. Det ska bli spännande.

Magnus Westlander